Máy khoan móng không lõi

  • Hình dạng điện thoại để bàn chuyên nghiệp Máy khoan móng tay 35KG

    Hình dạng điện thoại để bàn chuyên nghiệp Máy khoan móng tay 35KG

    Hàng mới về!Máy khoan móng tay kiểu Misbeauty Desktop SN364M đi kèm với động cơ không lõi vượt trội 35.000 RPM cho phép bạn “mang tiệm làm đẹp về nhà” và tự làm móng tay như một chuyên gia.Chức năng, linh hoạt và yên tĩnh, nó là một công cụ cần thiết cho các cựu chiến binh chăm sóc móng tay cũng như những người mới đến.

  • MÁY KHOAN MÓNG CỔNG 35.000RPM

    MÁY KHOAN MÓNG CỔNG 35.000RPM

    Hàng mới về!Máy khoan móng Misbeauty SN362M đi kèm với động cơ không lõi vượt trội 35.000 vòng / phút cho phép bạn “mang tiệm làm đẹp về nhà” và tự làm móng tay như một chuyên gia.Chức năng, linh hoạt và yên tĩnh, nó là một công cụ cần thiết cho các cựu chiến binh chăm sóc móng tay cũng như những người mới đến.